Condotel Đại Lải

Forest In The Sky Đại Lải

The Gallery – The collection of art – Nơi tinh hoa nghệ thuật tỏa sáng. Không chỉ đơn giản là tinh hoa nghệ thuật tập trung lại mà nó còn được nâng tầm và tôn vinh. Tiệc ẩm thực tinh tế với hệ thống nhà hàng Á – Âu sang trọng.