Hà Tĩnh

Vinpearl Discovery Hà Tĩnh

Dự án Vinpearl Cửa Sót (Vinpearl Discovery Hà Tĩnh) đã đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả tốt. Đây cũng là chiến lược của Vingroup khi tiếp tục mở rộng “lãnh thổ” chuỗi dự án nghỉ dưỡng ra các tỉnh để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng – trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.