Sapa

Sapa Jade Hill

Condotel Mercure Sapa Jade Hill là một phần trong quần thể dự án nghỉ dưỡng đầu tiên trên núi Sapa Jade Hill, được đầu tư bởi một trong những tập đoàn lớn của Việt Nam – tập đoàn Trường Giang Sapa.